Board of Directors

Shri Ajay Chopra
2, Mysore House, Civil Lines, Jacob Road, Jaipur

Shri Kunal Lalani
2, Mysore House, Civil Lines, Jacob Road, Jaipur

Shri Sanjay Bhandari
G-123, Ramanuj Path, Shyam Nagar, Jaipur

Shri Vishal Lalani
2, Mysore House, Civil Lines, Jacob Road, Jaipur

Shri Viral Chopra
2, Mysore House, Civil Lines, Jacob Road, Jaipur

Shri Rakesh Kumar Bakliwal
Shop No. 335, Second Floor, Upper storey of Imliwala Pansari Shop, Johri Bazar, Jaipur

Ms. Purnima Chordia
5462, K.G.B. ka Rasta, Johri Bazar, Jaipur

Mrs Mangla Chopra
33, Gem Enclave, Pradhan Marg, Malviya Nagar, Jaipur

Shri Ram Raj Bhandari
G-123, Ramanuj Path, Shyam Nagar, Jaipur